Skip to content

Области на делување главниот фокус е поделен на 7 авении

Промовирање на мирот

Промовирање на мирот

Ротари ги охрабрува разговорите за да се поттикне разбирањето во и меѓу културите. Ги обучуваме возрасните и младите лидери да спречат и посредуваат во конфликти и да им помагаат на бегалците кои избегале од опасните области.

Чиста вода, санитација и хигиена

Чиста вода, санитација и хигиена

Ги поддржуваме локалните решенија за да се донесат чиста вода, канализација и хигиена на повеќе луѓе секој ден. Ние не само што градиме бунари и си одиме. Ја споделуваме нашата експертиза со водачите на заедницата и едукаторите за да се осигураме дека нашите проекти ќе успеат долгорочно.

Борба против болести

Борба против болести

Ги едуцираме и опремуваме заедниците да го запрат ширењето на болести опасни по живот како што се полио, ХИВ/СИДА и маларија. Го подобруваме и прошируваме пристапот до евтина и бесплатна здравствена заштита во областите во развој.

Грижа за мајките и децата

Грижа за мајките и децата

Речиси 6 милиони деца на возраст под пет годишно умираат поради неухранетост, лоша здравствена заштита и несоодветни санитарни услови. Го прошируваме пристапот до квалитетна нега, за мајките и нивните деца да живеат и да растат посилни.

Поддршка на образованието

Поддршка на образованието

Повеќе од 775 милиони луѓе постари од 15 години се неписмени. Нашата цел е да го зајакнеме капацитетот на заедниците за поддршка на основното образование и писменост, намалување на родовиот диспаритет во образованието и зголемување на писменоста на возрасните.

Раст на локалните економии

Раст на локалните економии

Ние спроведуваме услужни проекти кои го подобруваат економскиот развој и развојот на заедницата и создаваат можности за пристојна и продуктивна работа за млади и стари. Ние, исто така, ги зајакнуваме локалните претприемачи и водачите на заедницата, особено жените, во сиромашните заедници.

Заштита на животната средина

Заштита на животната средина

Членовите на Ротари се справуваат со еколошките прашања на начинот на кој секогаш го прават: смислуваат проекти, ги користат нивните врски за промена на политиката и планирање за иднината.