Skip to content
Ротари клубот Кочани – Виница е чартеруван на ден 29.06.2013 год.

Ротари клубот Кочани – Виница е чартеруван на ден 29.06.2013 год.

Од 2013 година успешно опстојува Ротари клуб Кочани во кој членуваат 25 истакнати граѓани од Кочани и од Виница кои под знакот на Ротари Интернационал кои имаат мисија да шират добра волја и помош за секого кому е потребна а во досегашното постоење успешно се спроведоа неколку хуманитарни акции и се помогна во делот на здравството, образованието, спортот и потребите на лицата со посебни потреби.