Skip to content

Rotary Run 2024 Стартна Листа

Индивидуална 5К

Број Регистрација потврдена Име Презиме Пол Година на Раѓање Држава Тим
1 Кети Филиповска Женски 1997 MK
2 Сашко Андонов Машки 1979 MK ТЕЧКО НЕТ

Фамилијарна 2,5К

Број Регистрација потврдена Име Презиме Пол Година на Раѓање Држава Тим
1 Aleksandar Gulevski Машки 1984 MK