Skip to content

Политика за Достава

Доколку Вашата трансакција е успешна, во рок од неколку минути на е-маил адресата ќе добиете е-ваучер. Eлектронскиот ваучер  е документ кој содржи единствен код и е доказ дека сте уплатиле котизација за одреден настан.

Тој ваучер задолжително треба да го отпечатите. Е-ваучерот  го користите за влез на настанот. 

Важно е да се напомене дека, валидна е само базата на податоци за продадени е-ваучери која ние ја имаме.  Било каква злоупотреба на е-ваучерот ќе биде проследена против одговорното лице по судски пат.

Важно: Е-ваучерите кои не се отпечатени, не се валидни!