Skip to content

Политика за приватност

За успешно да ги обработиме нарачките и истите да ги доставиме, потребни ни се ваши податоци, како име и презиме на нарачателот, адреса за доставување, е-маил адреса и телефонски број за контакт. Со помош на споменатите податоци можеме да ги испорачаме саканите производи, како и да ги известиме купувачите за моменталниот статус на нарачката. Купувачите ги даваат овие информации на Ротари Клуб Кочани – Виница доброволно и се согласни истите Ротари Клуб Кочани – Виница да ги сподели со компанијата доставувач на производите за да може да се изврши достава на производите како и други компании и наши соработници за потребите и работењето на сајтот, негово подобрување, маркетинг цели и сл.

Политика на приватност се однесува само за rotary.techko.neт и поддомените, а доколку е присутен линк кој поврзува со други веб страни, ние не превземаме никаква одговорност во однос на заштитата на личните податоци која ја обезбедуваат тие веб страни.

Ротари Клуб Кочани – Виница овозможува највисока сигурност и безбедност на веб страницата, но не можеме да одговараме доколку хакери, компјутерски вируси и слично ја нападнат нашата веб страна.

Ротари Клуб Кочани – Виница во текот на целиот процес на плаќање на трансакцијата нема никаков увид во бројот, датумот на издавање, датумот на важност, сигурносниот код или било кој друг податок од Вашата платежна картичка, ниту пак има пристап до било какви информации поврзани со вашата сметка во банка. Податоците се внесуваат на веб страната на процесинг центарот кој ги процесира трансакциите за онлајн плаќање. Купувачот ја гарантира точноста на внесените податоци. Ротари Клуб Кочани – Виница не сноси никаква одговорност доколку внесените податоци се неточни, или бидат украдени.